REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Marketingové služby pre projekt: Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 13929465 | Kód: 38/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\07\05
05.07.2021
22.05.2024 04:21:57