REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie žiadosti o NFP: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Námestie priateľstva v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30201540 | Kód: 26/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 26/Dunajská Streda/2021 č. 4 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 26/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 26/Dunajská Streda/2021 č. 2 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 26/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 26/Dunajská Streda/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\16
16.09.2021
22.05.2024 04:01:27