REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12529757 | Kód: 22/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 22/Dunajská Streda/2021 č.3 Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha - 22/Dunajská Streda/2021 príloha č. 2.1 Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha - 22/Dunajská Streda/2021 č. 2 Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Príloha - 22/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\07\14
14.07.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\07\14
14.07.2021
21.05.2024 22:58:18