Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Zákazka s nízkou hodnotou | 22/Dunajská Streda/2021 | REFAM s.r.o., Staničná, 924 01, Galanta
Vyhodnocovanie ponúk

Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 12529757 | Kód: 22/Dunajská Streda/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:34:43