REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Služby externého projektového manažmentu projektu: Enviro centrum Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77543521 | Kód: 27/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 27/Dunajská Streda/2021 č.4 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 27/Dunajská Streda/2021č.3 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 27/Dunajská Streda/2021 č.2 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Príloha - 27/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\09\16
16.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 27/Dunajská Streda/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\16
16.09.2021
21.05.2024 21:27:17