REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 36897196 | Kód: 61/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva s víťazným uchádzačom zverejnenie Dokumenty zadávateľa
2020\11\09
09.11.2020
 Súčinnosť k podpísaniu Kúpnej zmluvy Ostatné dokumenty
2020\10\18
18.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 61/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\18
18.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 61/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\18
18.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 61/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\18
18.10.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\09\25
25.09.2020
21.05.2024 22:21:51