REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32511082 | Kód: 76/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy konz. Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy hydina Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvyy potraviny Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy mrazené Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvyy Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprijal konzerva Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 prijal konzerv. Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 prijal hdina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprijal hydina Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprijal potraviny Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 potraviny prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 mrazené neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 prijal mrazené Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprijal ovocie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 ovocie neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 ovocie prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 prijal mlieko Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neuspel pekár Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neuspel pečovo Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 uspel pečivo Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\24
24.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\23
23.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\23
23.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 76/ME/2022 uspel mäso Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\23
23.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 76/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\12\19
19.12.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 8 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 7 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 6 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 5 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 4 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č. 3 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č.2 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Príloha - 76/ME/2022 č.1 Príloha
2022\11\18
18.11.2022
 Súťažné podklady - 76/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\18
18.11.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 76/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\11\18
18.11.2022
21.05.2024 21:15:34