Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 76/ME/2022 | „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Železničiarska 975/52, 94901, Nitra
Vyhodnocovanie ponúk

Základné potraviny pre ,,NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 32511082 | Kód: 76/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 02:20:40