REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91096953 | Kód: NFP302030G119

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva verejné obstarávanie- NFP302030G119 Ostatné dokumenty
2020\07\08
08.07.2020
22.05.2024 03:55:16