Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality

Zákazka s nízkou hodnotou | NFP302030G119 | Redberry s.r.o., Cintorínska 258/31, 900 28, Ivanka pri Dunaji
Zverejňovanie dokladov

Verejné obstarávanie pre projekt: Vytvorenie podmienok pre tvorbu interaktívnych multimediálnych inštalácií s využitím virtuálnej reality

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 91096953 | Kód: NFP302030G119

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 05:18:10