REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39695490 | Kód: 13/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Vysvetlenie
2022\04\08
08.04.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 13/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\03\31
31.03.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 11 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 10 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 8 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 9 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 7 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 6 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Prjektová dkumentácia č. 5 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Prjektová dokumentácia č. 4 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 3 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č, 2 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Projektová dokumentácia č. 1 Príloha
2022\03\31
31.03.2022
 Súťažné podklady - 13/ME/2022 Súťažné podklady
2022\03\31
31.03.2022
21.05.2024 20:44:41