Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 13/ME/2022 | Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku 1/1, 94501, Komárno

Obnova priestorov a fasád Kasárenskej budovy v Pevnosti Komárno

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 39695490 | Kód: 13/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:17:19