REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Odvoz objemného odpadu, jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 23254599 | Kód: 85/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\05\05
05.05.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\04\12
12.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 85/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\12
12.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 85/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\12
12.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 85/ME/2022 neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\12
12.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 85/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\12
12.04.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 85/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\04\12
12.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 85/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\04\02
02.04.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 85/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\15
15.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 85/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\03\09
09.03.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 85/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\02\27
27.02.2022
 Vylúčenie uchádzača - 85/ME/2022 Vylúčenie uchádzača
2022\02\27
27.02.2022
 Vysvetlenie - 85/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\20
20.02.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\19
19.02.2022
 Vysvetlenie - 85/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\16
16.02.2022
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2022\02\14
14.02.2022
 Vysvetlenie - 85/ME/2022 Vysvetlenie
2022\02\11
11.02.2022
 Súťažné podklady - 85/ME/2022 Súťažné podklady
2022\02\01
01.02.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 85/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\02\01
01.02.2022
22.05.2024 03:39:07