REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany" - Dodávka didaktickej techniky

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 14347477 | Kód: 55/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka Príloha
2020\09\04
04.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 55/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\04
04.09.2020
22.05.2024 03:32:04