REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie žiadosti o NFP: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82308511 | Kód: 31/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 31/Dunajská Streda/2021 č. 4 Príloha
2021\11\15
15.11.2021
 Príloha - 31/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\11\15
15.11.2021
 Príloha - 31/Dunajská Streda/2021 č.2 Príloha
2021\11\15
15.11.2021
 Príloha - 31/Dunajská Streda/2021 č.1 Príloha
2021\11\15
15.11.2021
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2021\11\15
15.11.2021
21.05.2024 22:54:09