Vypracovanie žiadosti o NFP: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou | 31/Dunajská Streda/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie žiadosti o NFP: Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82308511 | Kód: 31/Dunajská Streda/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 17:22:33