REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Stravovanie dôchodcov rok 2022“

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 70389598 | Kód: 69/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\28
28.11.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 69/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\11\28
28.11.2022
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2022\11\27
27.11.2022
 Vylúčenie ponuky - 69/ME/2022 Vylúčenie ponuky
2022\11\27
27.11.2022
 Zápisnica z otvárania Ostatné dokumenty
2022\11\24
24.11.2022
 Vysvetlenie - 69/ME/2022 Vysvetlenie
2022\11\16
16.11.2022
 Súťažné podklady - 69/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\09
09.11.2022
22.05.2024 04:49:01