REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

NÁKUP STAVEBNÉHO MATERIÁLU NA VÝSTAVBU BYTOVÉHO DOMU

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 20890096 | Kód: 18/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 oceľ Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 krov Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 vodovod Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 kamenivo Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 hrubá stavba Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Výzva na uzavretie zmluvy - 18/ME/2023 betón Výzva na uzavretie zmluvy
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprial vodovod Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 prijal vodovod Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprijal kaenivo Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprijal kamenivo Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 prijal kamenivo Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\21
21.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprial betón Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 prijal betón Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprijal oceľ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 prijal oceľ Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 neprijal krov Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 krov prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 hrubá stavba neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 hrubá stavba neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 hrubá stavba neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 18/ME/2023 prijal hrubá stavba Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2023\05\20
20.05.2023
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Ostatné dokumenty
2023\05\18
18.05.2023
 Príloha - 18/ME/2023 PD Príloha
2023\04\18
18.04.2023
 Príloha - 18/ME/ 2023 PD Príloha
2023\04\18
18.04.2023
 Príloha - 18/ME/2023 Príloha
2023\04\18
18.04.2023
 Príloha - 18/ME/2023 PD Príloha
2023\04\18
18.04.2023
 Príloha - 18/ME/2023 PD Príloha
2023\04\18
18.04.2023
 Súťažné podklady - 18/ME/2023 Súťažné podklady
2023\04\18
18.04.2023
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 18/ME/2023 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2023\04\18
18.04.2023
22.05.2024 03:57:05