REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: Enviro centrum Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30329124 | Kód: 25/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 25/Dunajská Streda/2021č. 4 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 25/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 25/Dunajská Streda/2021 č. 2 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Príloha - 25/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\09\02
02.09.2021
 Výzva- 25/Dunajská Streda/2021 Súťažné podklady
2021\09\02
02.09.2021
21.05.2024 20:41:21