Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: Enviro centrum Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou | 25/Dunajská Streda/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: Enviro centrum Dunajská Streda

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 30329124 | Kód: 25/Dunajská Streda/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:21:18