REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodanie potravín pre Gastro DS, s.r.o.“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 79586334 | Kód: 17/ME/2024

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2024\04\02
02.04.2024
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17/ME/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 logický celok č. 9 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 logický celok č. 8 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 logický celok č. 7 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 logický celok č. 6 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 Logický celok č. 5 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 Logický celok č. 4 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 3 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 Logický celok č. 2 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 Logický celok č. 1 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 7 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha 6 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 3-4 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.9 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.8 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.7 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.6 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.5 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha 2.4 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.3 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 príloha č. 2.2 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 č. 2.1 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Príloha - 17/ME/2024 č. 1 Príloha
2024\03\15
15.03.2024
 Súťažné podklady - 17/ME/2024 Súťažné podklady
2024\03\15
15.03.2024
22.05.2024 05:03:14