REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Výmena technologického zariadenia kotolne , Objekt: Plynová kotolňa - Plyn

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 99447081 | Kód: 27/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\07\06
06.07.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\07\06
06.07.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\07\06
06.07.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\07\06
06.07.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 27/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\06\28
28.06.2022
 Zápis z obhliadky Ostatné dokumenty
2022\06\15
15.06.2022
 Termín obhliadky staveniska Vysvetlenie
2022\06\06
06.06.2022
 Ostatné dokumenty - 27/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\05\26
26.05.2022
 Ostatné dokumenty - 27/ME/2022 Ostatné dokumenty
2022\05\26
26.05.2022
 Súťažné podklady - 27/ME/2022 Súťažné podklady
2022\05\25
25.05.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\05\25
25.05.2022
 Súťažné podklady - 27/ME/2022 Súťažné podklady
2022\05\25
25.05.2022
22.05.2024 04:49:34