REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 97938134 | Kód: 5/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zručenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\06\30
30.06.2022
 Neposkytnutie súčinnosti k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\23
23.12.2021
 súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\07\28
28.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\27
27.07.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 5/ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\27
27.07.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 5/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\06\20
20.06.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 5/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\05\30
30.05.2021
 Ostatné dokumenty - 5/ME/2021 Ostatné dokumenty
2021\05\18
18.05.2021
 Predloženie dokladov k splneniu podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\05\15
15.05.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\05\11
11.05.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 Vysvetlenie
2021\05\05
05.05.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 č. 6 Vysvetlenie
2021\04\24
24.04.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 č. 5 Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 č. 5 Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Vysvetlenie
2021\04\22
22.04.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\03\26
26.03.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 oprava súťažných podkladov Vysvetlenie
2021\03\25
25.03.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 Vysvetlenie
2021\03\25
25.03.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 č.2 Vysvetlenie
2021\03\04
04.03.2021
 Vysvetlenie - 5/ME/2021 č. 1 Vysvetlenie
2021\03\02
02.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 5/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\02\26
26.02.2021
 Príloha - 5/ME/2021 Príloha
2021\02\26
26.02.2021
 Súťažné podklady - 5/ME/2021 Súťažné podklady
2021\02\26
26.02.2021
21.05.2024 21:46:13