Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5/ME/2021 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Nájomný bytový dom 2x24 b. j. v Kolárove

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 97938134 | Kód: 5/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 08:47:41