REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie služieb v oblasti registratúry

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 23624797 | Kód: 11/Dunajská Streda 10245/2020/DS

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 11/Dunajská Streda 10245/2020/DS Príloha
2020\10\26
26.10.2020
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2020\10\26
26.10.2020
21.05.2024 22:41:03