REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dodávka zemného plynu“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49101551 | Kód: 77/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2020\12\27
27.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 77/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\27
27.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 77/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\27
27.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 77/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\27
27.12.2020
 Príloha - 77/ME/2020 Príloha
2020\12\15
15.12.2020
 Vysvetlenie - 77/ME/2020 Vysvetlenie
2020\12\15
15.12.2020
 Vysvetlenie - 77/ME/2020 Vysvetlenie
2020\12\15
15.12.2020
 Príloha - 77/ME/2020 Príloha
2020\12\03
03.12.2020
 Súťažné podklady - 77/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\03
03.12.2020
21.05.2024 21:01:02