„Dodávka zemného plynu“

Zákazka s nízkou hodnotou | 77/ME/2020 | Obec Staškov, Jozefa Kronera 588, 02353, Staškov
Vyhodnocovanie ponúk

„Dodávka zemného plynu“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49101551 | Kód: 77/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 19:47:25