REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Rekonštrukcia Domu smútku v Revúcej“

Zákazka s nízkou hodnotou - Vestník |  ID: 61946493 | Kód: 51/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\10\19
19.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 51/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\19
19.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 51/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\19
19.10.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 51/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\10\19
19.10.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 51/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\10\19
19.10.2022
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2022\08\17
17.08.2022
 Projektová dokumentácia Príloha
2022\08\17
17.08.2022
 Výkaz výmer Príloha
2022\08\17
17.08.2022
 Súťažné podklady - 51/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\17
17.08.2022
21.05.2024 22:05:42