REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Mrazené potraviny

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 42860575 | Kód: 9/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\17
17.02.2023
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 9/ME/2023 Oznámenie o výsledku - neuspel
2023\02\17
17.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 9/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\17
17.02.2023
 Príloha - 9/ME/2023 Príloha
2023\01\31
31.01.2023
 Súťažné podklady - 9/ME/2023 Súťažné podklady
2023\01\31
31.01.2023
21.05.2024 22:37:54