REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie externého manažmentu projektu: Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 57055641 | Kód: 19/Dunajská Streda/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - 19/Dunajská Streda/2021 č. 3 Príloha
2021\06\21
21.06.2021
 Príloha - 19/Dunajská Streda/2021 2.1 Príloha
2021\06\21
21.06.2021
 Príloha - 19/Dunajská Streda/2021 č.2 Príloha
2021\06\21
21.06.2021
 Príloha - 19/Dunajská Streda/2021 č. 1 Príloha
2021\06\21
21.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 19/Dunajská Streda/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\21
21.06.2021
21.05.2024 20:58:47