REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany - Knižný fond

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27783972 | Kód: 1(ME(2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 1(ME(2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 1(ME(2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\08
08.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 1(ME(2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\08
08.02.2021
 Príloha - 1(ME(2021 Príloha
2021\01\09
09.01.2021
 Súťažné podklady - 1(ME(2021 Súťažné podklady
2021\01\09
09.01.2021
22.05.2024 05:02:14