REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Mäso a mäsové výrobky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 61521665 | Kód: 11/ME/2023

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\18
18.02.2023
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2023\02\18
18.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 11/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\18
18.02.2023
 Oznámenie o výsledku - uspel - 11/ME/2023 Oznámenie o výsledku - uspel
2023\02\18
18.02.2023
 Príloha - 11/ME/2023 Príloha
2023\01\31
31.01.2023
 Súťažné podklady - 11/ME/2023 Súťažné podklady
2023\01\31
31.01.2023
21.05.2024 22:40:25