REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Údržba trávnatých plôch

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 26413355 | Kód: 7/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\04\11
11.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\11
11.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\11
11.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\11
11.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\11
11.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 7/ME/2021uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\04\11
11.04.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\04\01
01.04.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\04\01
01.04.2021
 Vysvetlenie - 7/ME/2021 Vysvetlenie
2021\03\13
13.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 7/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\03\02
02.03.2021
 Súťažné podklady - 7/ME/2021 Súťažné podklady
2021\03\02
02.03.2021
 Súťažné podklady - 7/ME/2021 Súťažné podklady
2021\03\02
02.03.2021
22.05.2024 04:07:53