REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča 2022“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 16879230 | Kód: 67/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\02
02.12.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 67/ME/2022 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\12\02
02.12.2022
 Súťažné podklady - 67/ME/2022 Súťažné podklady
2022\10\31
31.10.2022
21.05.2024 21:12:05