„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča 2022“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 67/ME/2022 | Technické služby mesta Levoča, Hradby 758/2, 05401, Levoča
Vyhodnocovanie ponúk

„Preprava a energetické zhodnotenie odpadu z mesta Levoča 2022“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 16879230 | Kód: 67/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

24.06.2024 06:38:34