REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Elektrotechnické laboratórne stoly s príslušenstvom, dovoz, montáž, zaškolenie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 95301875 | Kód: 4/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\04\27
27.04.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\17
17.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2021neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\17
17.03.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 4/ME/2021 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\03\17
17.03.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 4/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\15
15.03.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\03\05
05.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 4/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\02\12
12.02.2021
 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\02\12
12.02.2021
 Súťažné podklady - 4/ME/2021 Súťažné podklady
2021\02\12
12.02.2021
22.05.2024 03:40:57