REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Zateplenie školičky Železničná 6, Bratislava-Vrakuňa“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 40631504 | Kód: 80/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\02\07
07.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\06
06.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 80/ME/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\05
05.02.2021
 Splnenie podmienok účasti Ostatné dokumenty
2021\01\29
29.01.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\26
26.01.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\19
19.01.2021
 Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2021\01\17
17.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 80/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky
2020\12\22
22.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\22
22.12.2020
 projektová dokumentácia Príloha
2020\12\22
22.12.2020
 Projektová dokumentácia Príloha
2020\12\22
22.12.2020
 Zadanie 2 Príloha
2020\12\22
22.12.2020
 Zadanie Príloha
2020\12\22
22.12.2020
 Súťažné podklady - 80/ME/2020 Súťažné podklady
2020\12\22
22.12.2020
22.05.2024 04:15:26