REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Územný plán mesta Kolárovo

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 94945635 | Kód: 74/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\12\17
17.12.2022
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 74/ME/2022 Oznámenie o výsledku - neuspel
2022\12\17
17.12.2022
 Oznámenie o výsledku - uspel - 74/ME/2022 Oznámenie o výsledku - uspel
2022\12\17
17.12.2022
 Súťažné podklady - 74/ME/2022 Súťažné podklady
2022\11\08
08.11.2022
22.05.2024 04:42:17