REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 45926382 | Kód: 60/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z otbárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\02\24
24.02.2022
 Zrušenie verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2022\02\23
23.02.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 60/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2022\01\26
26.01.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 60/ME/2021 Žiadosť o vysvetlenie
2022\01\26
26.01.2022
 Príloha - 60/ME/2021 č. 10 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 9 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 8 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 7 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 6 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 4 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č, 4 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 3 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č. 2 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Príloha - 60/ME/2021 č,1 Príloha
2021\12\15
15.12.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 60/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\12\15
15.12.2021
 Súťažné podklady - 60/ME/2021 Súťažné podklady
2021\12\15
15.12.2021
21.05.2024 22:48:57