„Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 60/ME/2021 | Mesto Krupina, Svätotrojičné námestie 4/4, 96301, Krupina
Vyhodnocovanie ponúk

„Dostavba vodovodnej siete Krupina – Kopanice a vodojem Krupina Kopanice“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 45926382 | Kód: 60/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 06:32:43