REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 18433517 | Kód: 5/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie verejné obstarávania Ostatné dokumenty
2022\04\01
01.04.2022
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2022\03\19
19.03.2022
 Súťažné podklady - 5/ME/2022 Súťažné podklady
2022\02\21
21.02.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 5/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\02\21
21.02.2022
22.05.2024 03:19:26