Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | 5/ME/2022 | Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 92504, Tomášikovo
Vyhodnocovanie ponúk

Dobudovanie zberného dvora v obci Tomášikovo

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 18433517 | Kód: 5/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

21.06.2024 16:54:16