REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

"Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 94736676 | Kód: 59/ME/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\25
25.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2020neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\25
25.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2020 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\25
25.10.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 59/ME/2020 uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\10\25
25.10.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\10\22
22.10.2020
 Príloha - 59/ME/2020 č. 2 Príloha
2020\09\23
23.09.2020
 Príloha - 59/ME/2020 č. 1 Príloha
2020\09\23
23.09.2020
 Súťažné podklady - 59/ME/2020 Súťažné podklady
2020\09\23
23.09.2020
22.05.2024 03:03:11