REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„ Základné potraviny pre Mesto Kolárovo rok 2022 "

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 53531133 | Kód: 38/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu RD základné Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD nealko Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD oleje Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD mlieko Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD mlynské Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD mrazené Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Súčinnosť k podpísaniu RD mäso Ostatné dokumenty
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\07
07.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 38/ME/2022 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\09\06
06.09.2022
 Zápisnica z otvárania Ostatné dokumenty
2022\09\05
05.09.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 38/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\08\31
31.08.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 38/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\08\31
31.08.2022
 Žiadosť o vysvetlenie - 38/ME/2022 Žiadosť o vysvetlenie
2022\08\31
31.08.2022
 Vysvetlenie - 38/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\30
30.08.2022
 Vysvetlenie - 38/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\23
23.08.2022
 Vysvetlenie - 38/ME/2022 Vysvetlenie
2022\08\15
15.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 vysoko mrazené Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Tuky Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Nealko Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Rôzne potraviny Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Mlynské Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Mlieko Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Príloha - 38/ME/2022 Mäso Príloha
2022\08\08
08.08.2022
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 38/ME/2022 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2022\08\08
08.08.2022
 Súťažné podklady - 38/ME/2022 Súťažné podklady
2022\08\08
08.08.2022
21.05.2024 21:14:46