REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 67717582 | Kód: 22/ME/2022

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\25
25.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\24
24.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\24
24.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\24
24.06.2022
 Vyhodnotenie druhého v poradí Ostatné dokumenty
2022\06\24
24.06.2022
 Zápisnica z otvárania Ostatné dokumenty
2022\06\18
18.06.2022
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2022\06\17
17.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neúspešný Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - neprial Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - uspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2022\06\16
16.06.2022
 Vysvetlenie - 26667-WYP Vysvetlenie
2022\05\25
25.05.2022
 Výzva na predloženie ponuky - 22/ME/2022 Výzva na predloženie ponuky
2022\05\13
13.05.2022
 Výkres č. 2 Príloha
2022\05\13
13.05.2022
 Výkres č, 1 Príloha
2022\05\13
13.05.2022
 Výkaz výmer č. 3 Príloha
2022\05\13
13.05.2022
 Výkaz výmer č. 2 Príloha
2022\05\13
13.05.2022
 výkaz výmer č. 1 Príloha
2022\05\13
13.05.2022
 Súťažné podklady - 22/ME/2022 Súťažné podklady
2022\05\13
13.05.2022
22.05.2024 04:36:41