Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) | 22/ME/2022 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v Meste Kolárovo

Bežný postup pre podlimitné zákazky (superreverz) |  ID: 67717582 | Kód: 22/ME/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2024 01:50:38