REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 21398923 | Kód: 37/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\10\25
25.10.2021
 Vyhodnotenie ponuky neprijal Ostatné dokumenty
2021\10\20
20.10.2021
 Vyhodnotenie ponuky uspel Ostatné dokumenty
2021\10\20
20.10.2021
 Opätovná cena predmetu zákazky žiadosť Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Zoznam odberných miest Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Súťažné podklady - 37/ME/2021 Súťažné podklady
2021\09\28
28.09.2021
 Opätovné zisťovanie cien Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Odberné miesta Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Súťažné podklady - 37/ME/2021 Súťažné podklady
2021\09\28
28.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Vyhodnotenie ponúk - prijal Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Žiadosť o stretnutie Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021 neuspel Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 37/ME/2021 prijal Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\28
28.09.2021
 Vysvetlenie - 37/ME/2021 Vysvetlenie
2021\09\28
28.09.2021
 Vysvetlenie - 37/ME/2021 Vysvetlenie
2021\09\28
28.09.2021
 Vysvetlenie - 37/ME/2021 Vysvetlenie
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\28
28.09.2021
 Príloha č. 6 Odberné miesta Príloha
2021\09\28
28.09.2021
 Súťažné podklady - 37/ME/2021 Súťažné podklady
2021\09\28
28.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 37/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\09\28
28.09.2021
22.05.2024 03:47:41