REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Staškov – Rekonštrukcia kuchyne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74442106 | Kód: 36/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\07\03
03.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 36/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\03
03.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 36/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\03
03.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 36/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\03
03.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 36/ME/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\03
03.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - 36/ME/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\03
03.07.2021
 Technická správa Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Projektová dokumentácia 3 Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Projektová dokumentácia č. 2 Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Projektová dokumentácia 1 Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Príloha - 36/ME/2021 zadanie Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Súťažné podklady - 36/ME/2021 Súťažné podklady
2021\06\23
23.06.2021
21.05.2024 21:29:50