MŠ Staškov – Rekonštrukcia kuchyne

Zákazka s nízkou hodnotou | 36/ME/2021 | Materská škola, Staškov č.364, Staškov 364, 02353, Staškov
Vyhodnocovanie ponúk

MŠ Staškov – Rekonštrukcia kuchyne

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74442106 | Kód: 36/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

23.06.2024 20:42:03