REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Pracovné odevy pre SIŽP“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 67381958 | Kód: 66/ME/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\17
17.12.2021
 Súčinnosť k podpísaniu zmluvy Ostatné dokumenty
2021\12\16
16.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 66/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\16
16.12.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 66/ME/2021 Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\12\16
16.12.2021
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2021\12\16
16.12.2021
 Vysvetlenie - 66/ME/2021 Vysvetlenie
2021\11\24
24.11.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 66/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky
2021\11\16
16.11.2021
 Súťažné podklady - 66/ME/2021 Súťažné podklady
2021\11\16
16.11.2021
22.05.2024 04:51:12